Har du fått en lapp på bilrutan?

Vid felparkering kan antingen en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift utfärdas. Vi förklarar skillnaden samt vad du bör göra om du är oense med anmärkningen eller avgiften.

Vad är skillnaden mellan kontrollavgift och parkeringsanmärkning?

På lappen som placeras på bilen står det tydligt om du har fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift, och överst finns avsändarinformationen – antingen Mölndals Stad eller Mölndals Parkering. Dessa två har olika lagar och regler. Nedan kan du läsa om hur du går tillväga om du vill bestrida din anmärkning eller avgift.

Kontrollavgift

Betalningen görs till Mölndals Parkerings bankgiro: 5386-6737. Tänk på att fylla i rätt ärendenummer/OCR.

Har du frågor?
Du når oss på mpab@molndal.se, telefon 031-87 54 79 eller genom post till Mölndals Parkering AB, Box 320, 431 24 Mölndal.

Vill du bestrida din kontrollavgift?
Logga in på vår kundsida med ditt ärendenummer och registreringsnummer som finns på lappen. Här kan du också se hela ärendet inklusive bilder.

Parkeringsanmärkning

För att betala en felparkeringsavgift – följ de bifogade instruktionerna noga och gör betalningen via bankgiro till Transportstyrelsen med rätt ärendenummer/OCR. När betalningen är gjord är parkeringsanmärkningen löst.

Om du har frågor eller vill bestrida anmärkningen, kontakta Polismyndigheten Region Väst på Stampgatan/Parkeringsgruppen i Göteborg, telefon 114 14, eller besök närmaste polisstation, till exempel på Torggatan 3 i Mölndal. Tänk på att även om du bestrider, måste felparkeringsavgiften betalas. Du kan lämna in en invändning upp till 6 månader efter betalningen, och vid återkallande av anmärkningen återfås pengarna.